Undring i naturen

Område:
Tidspunkt: 29. april 2019 0:00 - 0:00

Barna finner mye spennende under steiner, stokker og i gresset.Barna finner maur, edderkopper. meitemarker og biller, og vi voksne har en unik mulighet til å bidra til barnas læring og forståelse av naturen ved hjelp av filosofiske samtaler hvor vi undrer oss sammen med barna.


Rammeplanen sier at "opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. "