Populære lekekasser

Område:
Tidspunkt: 06. mai 2019 7:00 - 17:00

Vi snakker ofte om i barnehagen hvilken type lek som gjenspeiler rammeplanen. I dag vi ljeg si at den nye lekekassen har fanget opp alle fagområdene vi jobber med!


Kassen inneholder grus, sand og en stor stein fra uteområdet. i tillegg små pinner, litt mose og tørkede gresstrå. Det er det hele, resten er FANTASIEN til hvert enkelt barn.


Noen brukte traktor med henger, gravemaskin og en Mikke mus figur som faktisk lignet litt på en bonde. Andre hadde dyr oppi og gikk på tur i dette miniatyr landskkapet. 


Fagområder:


Språk: Vi har brukt mye språk til å kommunisere med hverandre, samhandlet og gitt utrykk for våre meninger.


Bevegelse: Vi har brukt hender og øvet våre finmotoriske evner som koordinasjon.


Kreativitet: leker med materialer som støtter opp barnas lekende og estetiske uttrykksformer. Og at barna får ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.


Natur:  at barna får kunnskap om dyr og dyreliv, gjennom å leke med plastdyrene har vi gode samtaler om hva dyrene spiser og lignende.


Antall: vi leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på gjennom å se hvor mange dyr, traktorer og gjenstander vi har oppi kassen.


Etikk og filosofi:  når vi utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål om f.eks det å ta hensyn til hverandre når vi leker oppi kassen. At det er fint å dele selve leken med andre også.