Endring i makspris fra 1.januar

Område:
Tidspunkt: 30. desember 2019 0:00 - 0:00

Fremtiden Barnehage følge til enhver tid maksprisen som er satt av regjeringen.

Fra 1. januar 2020 blir maksprisen på en barnehageplass 3 135 kroner per måned.

Kilde: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage----Foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/