Velkommen

Om barnehagen:

Fremtiden Barnehage er en privat barnehage som åpnet i 2007. Vi har plass til 7 gruppeavdelinger og til sammen 120 barn.

Nøkkelinformasjon:

Åpningstider: 07:00 - 17:00

Pris: 2.990,- (kun heldagsplasser)

Kostpenger: 660,- (dekker frokost, varmlunsj og mellommåltid. Hver dag.)

PlanleggingsdagerVi følger Bergen Kommunes veiledene skolerute (endringer vil bli varslet)

Søke plass: trykk her

Dette er viktig for oss:

"Trygge voksne - Trygge barn":

I Fremtiden Barnehage jobber vi for å skape "Trygge voksne - Trygge barn". Vi velger å se dette i sammenheng med at gode relasjoner avgjør hvordan hverdagen oppleves for oss, for barna og for foreldre.

 

Med denne modellen prøver vi å synliggjøre hvordan aktørene som bruker barnehagen står i forhold til hverandre og at de gode relasjonene oss i mellom avgjør om trygghetssirkelen vil fungere i praksis.

 - "Små barn er helt avhengig av å knytte gode relasjoner til de voksne i barnehagen for å kunne utvikle seg og lære", mener May Britt Drugli.

 les mer under satsningsområder..

"Kost og ernæring":

I Fremtiden barnehage har kost og ernæring vært med oss fra starten, det vil si at mat og måltid er en del av hverdagen og vi ønsker å ha fokus på og stadig utvikle dette videre. 

Sammen med vår egen kokk, Renate, jobber vi tett med å utvikle opplevelser og målsetninger innenfor kost og ernæring. For barnehageåret 2019/2020 planlegger vi å anrette en liten kjøkkenhage sammen barna som skal være en del hverdagen vår. 

Les mer i vår årsplan...

 

Bilder

Filer