Satsningsområder

I Fremtiden barnehage har vi to satsningsområder - "Trygge voksne - trygge barn" og "Kost og ernæring".

TRYGGE BARN-TRYGGE VOKSNE

I Fremtiden barnehage ønsker vi et klima som preges av voksne som møter barna med oppriktig interesse, og hvor de voksne – gjennom sin nære tilstedeværelse og gjensidig dialog – ønsker å skape en god og trygg hverdag for barna.

Trygghet for barn handler om forutsigbarhet, at barna opplever stabilitet når det gjelder kontakt med både voksne og andre barn. En dagsrytme som inneholder rutiner for velkomst, lek, rydding, måltider og søvn bidrar til å gi barna en oversikt over dagen. Dette bidrar igjen til at barnehagen er et trygt sted for barna å være.

MÅL

 

Ha tydelige dagsrutiner.

Være tydelige og trygge voksne med felles regler.

Ha en god og åpen kommunikasjon mellom foreldre, barn og barnehagen.

Ha en rød tråd gjennom barnas tid i barnehagen.

Ha stabile og aldersinndelte grupper der barna kan følge samme gruppe på Trollhaugen og Lysøen.

 

 

KOST OG ERNÆRING I BARNEHAGEN

Rammeplanen for barnehager sier at «barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid» Videre sier rammeplanen at «personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna».

Her i Fremtiden barnehage er kost og ernæring et av våre satsingsområder. Det vil si at det er en del av hverdagen vi ønsker å ha fokus på og stadig utvikle videre.

Her serveres det tre måltider hver dag. Vi har frokost med brød, pålegg og gryn. Vi har varm lunsj, og et mellommåltid med frukt, brød og gryn. Det legges ut oppdatert meny på Vigilo og hjemmesiden vår to ganger i året. Dette gjør det lett for dere foreldre å følge med på hva barna deres spiser.

MATEN DE FIRE

 ÅRSTIDENE REPRESENTERER

 

HØST: LAM, VILT, ROTGRØNNSAKER.

 

VINTER: SKALLDYR, SKREI, JULEMAT.

 

VÅR: PÅSKE, 17-MAI, GRØNNSAKER.

 

SOMMER: BÆR, KRABBE, MAKRELL.

 

 

DE FIRE ÅRSTIDENE.

Vi deler året inn i de fire årstidene. Vi har høst, vinter, vår, og sommer. De ulike årstidene forbinder vi med ulike typer mat.

I de ulike årstidene skal alle barnegruppene på ulike måter, tilpasset alder, få delta på en prosess der vi arbeider fra råvare til mat. Barna skal få kjennskap til opprinnelsen til maten, produksjon av matvarene, og veien frem til måltidet.

Barnehagen skal også utvikle en kjøkkenhage med ulike grønnsaker. Dette gjør at barnehagen kan bruke egne råvarer i maten, og at barna vil få være med på hele prosessen.

 

 

Bilder

Filer