Planleggingsdager 2019/2020

Vi har følgende planleggingsdager i barnehageåret 2019/2020:

Mandag 09. september 2019

Fredag 11. Oktober 2019

Onsdag 08. November 2019

Fredag 31. Januar 2020

Fredag 22. mai 2020

 

Barnehagen er stengt på alle planleggingsdagene.

Filer