Retningslinjer ved sykdom

 

I Fremtiden Barnehage AS følger vi Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for når barn bør holdes hjemme i forhold til sykdom. 

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en egen veileder som gir informasjon til både foreldre og barnehagepersonell i forhold til dette. 

Veilederen finner du HER.

 

Bilder

Filer