Om Fremtiden Barnehage

Informasjon om våre satsningsområder og innholdet i vår årsplan finner dere ved å klikke inn på lenkene i menyen ovenfor.

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDER

I fremtiden barnehage har vi to satsningsområder:

 «TRYGGE VOKSNE – TRYGGE BARN» og «KOST OG ERNÆRING».

Disse satsningsområdene vil være synlig i det daglige arbeidet i barnehagen. Vi fletter satsningsområdene sammen i ulike aktiviteter, turer og liknende. Alle aktivitetene vil komme til uttrykk i månedsplanene og månedsbrevene i barnehagen.

Bilder

Filer